ก่อนอื่นเราขอเริ่มต้นที่ผลวิจัยแปลกๆ จากฝรั่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับการต่อรองเงินเดือน ซึ่งเพศที่ต่างก้นยังนำมาซึ่งวิธีการเจรจาต่อรองที่ต่างกันด้วย

โดยผู้หญิงจะต่อรองเงินเดือนเฉพาะเมื่อมีการบอกแต่แรกว่าสามารถต่อรองเงินเดือนได้ แต่ถ้าหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กำกวม ผู้หญิงหลายคนยอมที่จะเสนอทำงานโดยยอมรับเงินเดือนที่น้อยกว่าที่บริษัทได้โฆษณาเอาไว้ด้วย

ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ จะเน้นการสมัครงานที่ไม่ได้พูดเรื่องเงินเดือนชัดเจน แต่จะต่อรองเรื่องเงินเดือนเก่ง โดยหากเป็นการเผชิญหน้ากันผู้ชายจะกล้าต่อรองด้วยตัวเลขที่สูงกว่าการต่อรองผ่านเน็ต

อย่างไรก็ดีลองอ่านเคล็ดลับต่อไปนี้ เพื่อให้คุณกล้าที่จะเจรจาเรื่องเงินเดือนมากขึ้น

แน่นอนว่า มันเป็นเรื่องอึดอัดใจที่เราจะต้องเจรจาต่อรองเงินเดือนในจำนวนที่ ?คุณ? เห็นว่าเหมาะสมในฐานะที่คุณเป็นพนักงานตัวเล็กๆ คนหนึ่ง แต่คุณต้องตระหนักด้วยว่าเงินเดือนก็คือส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนผลงานที่คุณได้กระทำ ไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณค่าของตัวคุณในฐานะมนุษย์ ไม่ว่าจะเพศไหน เราก็มีความเท่าเทียมกัน

ราคาตลาดก็คือ ราคาตลาด (และคุณก็สมควรได้รับมากขึ้นอีกนิด) แต่ละตำแหน่งจะมีฐานอัตราเงินเดือนอยู่แล้ว ที่นายจ้างได้จ่ายให้กับคนอื่นที่สามารถทำงานได้คล้ายกับคุณ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะใช้อัตราตามท้องตลาดมาเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคุณต้องการจะเจรจาต่อรอง

และเมื่อคุณทราบอัตราเฉลี่ยของการว่าจ้างในตำแหน่งที่คุณสมัครไปแล้ว แต่ด้วยประสบการณ์ พื้นฐาน การศึกษา หรือความสำเร็จที่ผ่านมา คุณสามารถที่จะขอเงินเดือนได้มากขึ้นกว่าอัตราที่ตลาดมีไว้ได้

ท้ายที่สุดคุณต้องตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่บริษัทจะมอบให้ แต่ส่วนสำคัญก็คือเงินเดือนที่ว่าที่นายจ้างเต็มใจจะให้คุณนั่นเอง และเงินเดือนนี้ก็มีส่วนในการตัดสินใจของคุณ ทั้งในตอนนี้ และในอนาคต ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำให้นายทราบว่าคุณต้องการเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อให้นายได้รู้ความต้องการของคุณและดูว่าต้องทำอย่างไรหากอยากจะได้คุณมาร่วมงานด้วยจริงๆ

ให้เหตุผลกับทางบริษัท ในการเจรจาโดยทั่วไป คุณควรจะมีเหตุผลสนับสนุนในการต่อรองของคุณ ซึ่งเหตุผลจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น ที่ต้องขอเงินเดือนเพิ่มขึ้น เพราะต้องจ้างคนดูแลลูก เพราะต้องเดินทางมากขึ้น จะเป็นเหตุผลอะไรมาสนับสนุนก็ได้ แต่จำเป็นต้องเป็นความจริง

แม้การต่อรองอาจจะไม่จบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ แต่ให้จำไว้ว่าเงินเดือนสามารถต่อรองได้

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการต่อรองเรื่องเงินเดือนนะคะ

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองเงินเดือนได้ที่นี่

ขอขิ้นเงินเดือนด้วยตัวเอง สามารถไหม?

10 บริษัทเงินเดือนดีที่สุดแห่งศควรรษที่ 21