การวางแผนสำหรับอาชีพในอนาคต อาจฟังดูน่ากลัวเล็กน้อยในตอนแรก อย่างไรก็ตาม การวางแผนอาชีพ คือกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อให้คุณทำงานบรรลุเป้าหมายและดำเนินไปตามทางที่ถูกต้อง ซึ่งก็หมายความว่า สิ่งต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิต อย่างเช่นเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว ความปรารถนาส่วนตัว และข้อจำกัดที่เป็นไปได้ นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวงแผนอาชีพทั้งสิ้น

แผนอาชีพหรือแผนปฏิบัติการนั้นก็เหมือนกับแผนที่ที่ใครคนหนึ่งได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพอย่างเฉพาะเจาะจง? เพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เลือกไว้ตามเป้าหมายระยะยาว หากต้องการสร้างกลยุทธ์การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดปัจจัยต่างๆและดำเนินการตามขั้นตอนให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเริ่มที่ไหน

เริ่มต้นกระบวนการวางแผนโดยการประเมินตัวเอง ซึ่งก็คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทักษะ จุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถและประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่าง รวมทั้ง การศึกษา ซึ่งจะช่วยให้คุณมีตัวเลือกในสายอาชีพที่เหมาะสมกับการบรรลุเป้าหมายในอนาคต ประเมินความเชื่อ ความสนใจ บุคลิกลักษณะของตัวคุณเอง เพื่อหาว่าคุณสนใจงานประเภทไหน

การประเมินตัวเองเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจับคู่ความสนใจ จุดแข็ง และจุดอ่อนกับอาชีพที่ว่างอยู่ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการประเมินและมีตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้ว คุณอาจจะเลือกอาชีพได้แบบชัดเจน และเมื่อเลือกอาชีพได้แล้ว แผนการก็ได้เวลานำมาปฏิบัติจริง เพราะต้องหากลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แผนการเหล่านี้ คือกลยุทธ์ที่เพียงพอสำหรับเป็นแนวทางให้คุณเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ทันที ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต เป้าหมายระยะสั้นหมายถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี แต่สำหรับเป้าหมายระยะยาว อาจจะสามารถทำให้สำเร็จได้ในเวลา 5 ปี

คุณควรลองเขียนข้อจำกัดที่เป็นไปได้ หรืออุปสรรคที่อาจมีขึ้นในช่วงเวลาที่คุณต้องทำตามเป้าหมาย เพราะการทราบข้อจำกัดจะช่วยให้คุณหาทางก้าวข้ามผ่านไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งการวางแผนยังช่วยลดความเครียด และแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

การวางแผนมีประโยชน์หลายประการ และผู้ให้คำแนะนำด้านอาชีพ ก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณบรรลุแผนที่วางไว้ได้ ผู้ให้คำแนะนำสามารถแนะแนวทางให้คุณตัดสินใจเลือกอาชีพหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะ เลือกอาชีพอะไร การลองเข้าอบรมระยะสั้นๆอาจช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ชีวิตนี้มันสั้น อย่าจมอยู่กับงานที่มันไม่ใช่นะคะ?