หัวหน้า หรือ ผู้จัดการทุกคนไม่ว่าจะในธุรกิจประเภทใด ต่างรู้ตัวดีว่าหน้าที่ของตัวเองจริงๆ แล้วมีเพียง 2 อย่าง นั่นคือ แก้ปัญหา และ จัดการคน

สำหรับอย่างแรกต้องอาศัยประสบการณ์ ส่วนอย่างหลังต้องอาศัยหลักจิตวิทยา ดังนั้นจะทำอย่างไรที่คนเป็นผู้นำอย่างคุณจะสามารถให้อิสระกับลูกน้องในการทำงานตามหน้าที่ แต่ก็ยังสามารถควมคุมพวกเขาให้อยู่หมัดได้ในเวลาเดียวกัน

เรื่องยากๆ อย่างนี้ เรามีคำแนะนำดีๆ มาฝากผจก. ทุกท่านค่ะ

1. เข้าใจว่า “อิสระ” คือ เสรีภาพพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ

การปกครองตนเองเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในที่ทำงาน ซึ่งการได้อิสระนี้ถือเป็นแรงผลักดันในการทำงานอย่างหนึ่ง เพราะลูกน้องของคุณจะรู้สึกว่าจะมีแรงจูงใจในการทำงานเมื่อได้ทำงานที่ตัวเองสนใจและสนุกกับการทำงาน

ลูกน้องที่ได้รับอิสระในการทำงานจะมีความสุขมากกว่า รู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงาน ตั้งใจทำงานมากขึ้น และมีความเครียดน้อยลง ต่างจากบริษัทที่คอยกดดัน และเน้นการออกคำสั่ง เพราะลูกน้องจะเครียด และรู้สึกเหมือนถูกควบคุมจนเกินไป

ประโยชน์ที่หัวหน้าจะได้จากการให้อิสระในการทำงานกับลูกน้องก็คือ ลูกน้องจะเปลี่ยนงานน้อยลง และมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ และแม้กระทั่งการทำงาน ก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

2. ระบุเป้าหมายให้ชัดเจน

เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ก็หมายความว่าคุณคงไม่ต้องการให้องค์กรของคุณแบ่งระดับชั้นของลูกน้องจนไม่สามารถมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ คุณควรจะบอกแนวทางที่ชัดเจน เกี่ยวกับคุณภาพของโครงการ กำหนดระยะเวลา และบอกวัตถุประสงค์ จากนั้นให้อิสระกับลูกน้องของคุณว่าจะทำงานชิ้นนี้อย่างไร ทีมของคุณอาจจะไม่ได้ดำเนินการตามที่คุณหวังไว้ทั้งหมด แต่กลยุทธ์ของพวกเขาอาจจะดี หรือดีกว่าก็เป็นได้

3. รับฟังความเห็น

ในฐานะหัวหน้างาน คุณจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง แต่การยึดกับความเห็นของตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี หัวหน้างานส่วนใหญ่มักจะมีอคติอยู่แล้ว แต่ก็ควรจะให้อิสระกับลูกน้องในการโต้แย้ง หรือแสดงความเห็นบ้าง เพราะในการทำงานร่วมกันที่ดี ควรจะเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อแนะนำของคนอื่นเช่นกัน

4. รู้จักตัวเอง

เมื่อคุณได้ให้อิสระกับลูกน้อง และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คุณก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่า การกระทำดังนี้เพื่อช่วยให้คุณส่งมอบงานให้ลูกน้องได้ง่ายขึ้น และคุณยินดีที่จะยอมรับอย่างมั่นใจว่า คุณจะจ้างลูกน้องสักคน เพราะเขามีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมากกว่าคุณ มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง และรับรู้ว่าลูกน้องรอบตัวคุณได้รับประสบการณ์ใดในการทำงานกับคุณ และคุณก็จะสามารถทราบว่าลูกน้องแต่ละคนต้องการแรงจูงใจใดในการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับบริษัทต่อไปนั่นเอง

ลองทำตามนี้ตำแหน่งบอสในฝัน คุณก็เป็นได้ไม่ยากค่ะ!